اعتدال

میانه روی و اعتدال
اندیشه

میانه روی و اعتدال

???? سوال: بر مبنای احادیث نبوی بهترین حالت انجام امور در زندگی، حالت میانه و اعتدال است. در حالی که…
دکمه بازگشت به بالا