بعثت پیامبران در خاورمیانه

چرا تمام پیامبران در خاورمیانه مبعوث شده اند؟
اصول

چرا تمام پیامبران در خاورمیانه مبعوث شده اند؟

  نخست باید دانست که یکی از مهم ترین وظایف پیامبران، به ویژه پیامبران اولواالعزم، هدایت و داوری میان مردمی…
دکمه بازگشت به بالا