بیانیه بالفور

صد سال مناقشه در خاورمیانه؛ میراث بیانیه ۶۷ کلمه‌ای بالفور
تاریخ

صد سال مناقشه در خاورمیانه؛ میراث بیانیه ۶۷ کلمه‌ای بالفور

آرتور بالفور (سمت راست) در سال ۱۹۱۷ آرتور بالفور، یک نماینده مجلس بریتانیا، جایی در کتاب‌های تاریخ مدرسه‌های کشور خود…
دکمه بازگشت به بالا