بی حجابی

بی حجابی نزد بستگان شوهر!
اصول

بی حجابی نزد بستگان شوهر!

?پرسشی در رابطه با همسرداری؟ نگاە خویشاوندانِ مرد، به خانم وی چه حکمی دارد؟ آیا عدم رعایت حجاب نزد بستگان همسر، جایز…
دکمه بازگشت به بالا