بەفر وشڵێوە

بەفر وشڵێوە{شعر)
شعر

بەفر وشڵێوە{شعر)

بەفرو شڵێوە خۆشی بۆ ئەو ژیانە هێناوە ، نیشتمانمان بە چاوە نۆری رەحمەتی تۆ ڕاماەوە مزگێنی بی مرگێنی، لە بڕاو…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن