توجه به فلسطین

به فرزندانت بگو که چرا به فلسطین اهتمام می دهیم
تربیت فرزندان

به فرزندانت بگو که چرا به فلسطین اهتمام می دهیم

به فرزندانت بگو که چرا به فلسطین اهتمام می دهیم و پیوسته در فکرش هستیم و چرا اخبار بیت المقدس…
دکمه بازگشت به بالا