تووتن

بۆ تووتن دەکێشن؟!
فقه

بۆ تووتن دەکێشن؟!

پرسیار : بۆ تووتن دەکێشن؟! ولام: کەم کەس هەیە ئیشێک بکاو بەڵگەی بۆ نەهێنێتەوە با بش زانێ خراپە! چونکە کە…
دکمه بازگشت به بالا