جلباب

آیا «بستن نقاب» برای زنان واجب است یا سنت؟
اصول

آیا «بستن نقاب» برای زنان واجب است یا سنت؟

  نویسنده:هه ردی انور ترجمه :  علی ملازاده- سردشت روستای مامکاوه  بدون تردید رعایت پوشش وحجاب برای زنان مسلمان لازم،  و…
دکمه بازگشت به بالا