جمیل صالحی

تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن
دعوت اسلامی

تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن

مترجم: جمیل صالحی ـ بانه ـ ۱٤۰۱/۳/۱۱ تفكر واندیشەی عمیق در معانی ومفاهیم قرآن، وتأثیر ونتیجەی آن بر روش ورفتار…
ئەرک و ژیانی مەلایەتی
شعر

ئەرک و ژیانی مەلایەتی

ئەرکی مەلایــــــی گەورەو پیرۆزە/پیاوی خۆی ئەوێ لەم گەل وهۆزە/ ئەم دینەی ئەمـــڕۆ ئێمە هەمــانــە/سەمـەرەی ڕەنجی کەڵە پیاوانـــــە/ پیاوانێک وەکــــو ئەسحاب…
دکمه بازگشت به بالا