جنگ احد

چە کسی حاضر است جانش را در راه خدا نثار نماید!
سیره نبوی

چە کسی حاضر است جانش را در راه خدا نثار نماید!

چە کسی حاضر است جانش را در راه خدا نثار نماید!(۷) نویسنده: ادهـم شرقاوی ترجمه: کریــم تاران عبدالله ابن المبارک…
دکمه بازگشت به بالا