حکم شرعی رحم اجاره ای

حکم شرعی رحم اجاره ای !
فتاوی

حکم شرعی رحم اجاره ای !

یک طرفِ ماجـرا زنی است که به هر دلیل، توانایی پرورش و نگهداری جنین را در بطن و وجودش ندارد…
دکمه بازگشت به بالا