ختنه دختران

۱۰ حقیقت دردناک از ختنه دختران در ایران و جهان
تاریخ

۱۰ حقیقت دردناک از ختنه دختران در ایران و جهان

ختنه زنان در جهان محصول اعتقادات و باورهای سنتی زیادی است و درواقع دلایل بسیاری باعث ادامه سنت ناقص سازی آلت…
ختنه دختران، از نگاهی دیگر
اصول

ختنه دختران، از نگاهی دیگر

ختنە دختران از منظر فقه اسلامی! ختنە از ایام قدیم بودە و هست ودراین برهە از زمان نیز در میان…
دکمه بازگشت به بالا