خدیجه همسر پیامبر

او عاشق خدیجه بود!
اصحاب

او عاشق خدیجه بود!

نویسنده: ادهم شرقاوی خدیجه رضی الله عنها چهل سال داشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز بیست و…
تعامل مثبت «اهل کتاب» با پیامبر (ص)
تاریخ

تعامل مثبت «اهل کتاب» با پیامبر (ص)

نمونه های از تعامل مثبت اهل کتاب با پیامبر (ص) ۱- وقه بن نوفل و تبریک رسالت [۱] حضرت خدیجه…
دکمه بازگشت به بالا