خوایه‌ ملکه‌چی تۆم

خوایه‌ ملکه‌چی تۆم
مناجات

خوایه‌ ملکه‌چی تۆم

شوکرم هەر بۆ ئەو خودایە، لایقی حەمد و سەنایەبۆ هەموان پشت و پەنایە، ماڵکی ڕۆژی جەزایەبەخشەری جورم و گونایە، بۆ…
دکمه بازگشت به بالا