خوایه

خوایه …(موناجات)
مناجات

خوایه …(موناجات)

خوایـه … (مونـاجـات) خوایـه نـاوت بەرز و پـاکه دانـەری و پـەروەردگار هەرچـی بـونه بـێ له زاتـت، هـەر به خۆت کەوتـونه…
خوایه ئه ی حه کیم، قادری موتله ق(مناجات)
ادبیات

خوایه ئه ی حه کیم، قادری موتله ق(مناجات)

خوایە ئەی حەکیم، قادری موتڵەق تۆی پەروەردگار، زاتێـکی بە حەق گـەردانەنـدەی کــەون و کائـینــات تۆی حاکم لە بۆ عەرز و…
دکمه بازگشت به بالا