داستان فرعون

ای فرعون؛ از داستانت در قرآن درس ها برداشت کردم
داستان

ای فرعون؛ از داستانت در قرآن درس ها برداشت کردم

۱ ــ برداشت کردم : آنچه را که خداوند مقدر فرموده بدون شک طبق اراده او بوقوع می پیوندد ،…
دکمه بازگشت به بالا