دعوتگران مسلمان

توصیه هایی برای علما، دعوتگران و اندیشمندان مسلمان
دعوت اسلامی

توصیه هایی برای علما، دعوتگران و اندیشمندان مسلمان

محمد حامدی هنگامی که به مقام نصیحت عموم مسلمانان می رسیم زبان به لکنت می افتد و روح می لرزد…
روابط فیما بین دعوتگران
اندیشه

روابط فیما بین دعوتگران

    فقه ائتلاف و فرهنگ اختلاف: گفتمان تسامح لازم است گفتمان اسلامی معاصر «فقه ائتلاف» را که به دنبال…
دکمه بازگشت به بالا