دعوتگران

دادن زکات به دعوتگران و جنبش های اسلامی !!
فقه

دادن زکات به دعوتگران و جنبش های اسلامی !!

آیا جایز است که زکات را در راه دعوت دین اسلام انفاق کرد؟    دعوت به سوی الله یک ضرورت…
چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟
تاریخ

چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟

اسباب غفلت دعوتگران نسبت بە خانوادە و فرزندان خویش یکی از اسباب ناراحتی و تأسف در خانواده ی دعوتگران این…
دکمه بازگشت به بالا