دعوتگران

توصیه هایی برای علما، دعوتگران و اندیشمندان مسلمان
دعوت اسلامی

توصیه هایی برای علما، دعوتگران و اندیشمندان مسلمان

محمد حامدی هنگامی که به مقام نصیحت عموم مسلمانان می رسیم زبان به لکنت می افتد و روح می لرزد…
دادن زکات به دعوتگران و جنبش های اسلامی !!
فقه

دادن زکات به دعوتگران و جنبش های اسلامی !!

آیا جایز است که زکات را در راه دعوت دین اسلام انفاق کرد؟    دعوت به سوی الله یک ضرورت…
چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟
تاریخ

چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟

اسباب غفلت دعوتگران نسبت بە خانوادە و فرزندان خویش یکی از اسباب ناراحتی و تأسف در خانواده ی دعوتگران این…
دکمه بازگشت به بالا