دیاری شەوانی مانگی ڕەمەزان

دیاری شەوانی مانگی ڕەمەزان (٣٠-٥)
رمضان

دیاری شەوانی مانگی ڕەمەزان (٣٠-٥)

“جیاوازیی تەراویح و ویترو شەونوێژ..” ساڵانە پرسیاری زۆر دەكرێت لەسەر جیاوازیی شەونوێژو تەراویح و ویترو.. هتد:بە پێی لێکدانەوەی ڕیوایەتەکان و…
دکمه بازگشت به بالا