راهکار دورشدن از انحراف

سخنی با تو ! که به تماشای «فیلم های مستهجن» عادت کرده ای!
خانواده

سخنی با تو ! که به تماشای «فیلم های مستهجن» عادت کرده ای!

 کسانی که به دیدن فیلم های مستهجن عادت کرده اند چه گونه می توانند از این درد رهایی یابند؟ سمیه…
دکمه بازگشت به بالا