روزهای کرونا

بيانيه ي اتحادیه ی جهانی عالمان مسلمان در مورد روزه در ایام كرونا
رمضان

بيانيه ي اتحادیه ی جهانی عالمان مسلمان در مورد روزه در ایام كرونا

اتحادیه ی عالمان اسلامی روز شنبه بیانیه ای را در مورد روزه ی رمضان و تاثیر کرونا بر فرد روزه…
چند پیشنهاد برای مدیریت کودکان در قرنطینه خانگی کرونا
تربیت فرزندان

چند پیشنهاد برای مدیریت کودکان در قرنطینه خانگی کرونا

با احساس تنهایی و خستگی فرزندان مان در روزهای کرونا چگونه تعامل کنیم ؟  نویسنده : احمد محمدد – کارشناسی…
دکمه بازگشت به بالا