روز جهانی کودک

روز جهانی کودک (۲-۲)
مناسبت ها

روز جهانی کودک (۲-۲)

مادر مشغول است! به چه چیزی مشغول است؟ پدر سرگرم کار است! کجاست مسئولیت؟ کجاست رعایت امانت و امانتداری؟ این…
روز جهانی کودک (۲-۱)
مناسبت ها

روز جهانی کودک (۲-۱)

عذرخواهی : از اینکه مقاله “روز جهانی کودک” با تاخیرچند روزه بارگذاری شد از محضر شما خوبان عذرخواهی می کنیم…
دکمه بازگشت به بالا