ریش

حکم رنگ نمودن ریش و موی سر برای مردان
اصول

حکم رنگ نمودن ریش و موی سر برای مردان

رنگ نمودن سر و ریش مردان از نگاه فقهی خیلی وقت پیش می خواستم درباره حکم شرعی چند مورد خاص…
دکمه بازگشت به بالا