زن در کارخانه

حکم شرعی کار کردن «زن» خارج از خانه!  
اصول

حکم شرعی کار کردن «زن» خارج از خانه!  

  سوال : حکم شرع در مورد کار کردن زن چیست؟ منظور من کار کردن خارج از منزل است (مانند…
دکمه بازگشت به بالا