سرودێک بۆ مناڵان

سرودێک بۆ مناڵان
شعر

سرودێک بۆ مناڵان

شوکر بۆ تۆ خودای بەڕێزئەی خاوەن دەسەڵاتو هێز خودای بەڕوحمو مێهرەبانخۆشەویستی مناڵەکان بەخەبەری ڕۆژ و شەوێمناڵەکانت خۆش ئەوێ ئەی بێ…
دکمه بازگشت به بالا