سوره حمد

توضیحاتی پیرامون «ایاک نعبد و ایاک نستعین»
قرآن

توضیحاتی پیرامون «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

این آیه از سه کلمه تشکیل شده است که به بررسی آنها می پردازیم: ۱- واژه «ایاک» که ضمیر منفصل…
توضیحاتی پیرامون «مالک یوم الدین»
قرآن

توضیحاتی پیرامون «مالک یوم الدین»

توضیحاتی پیرامون «مالک یوم الدین» صاحب اختیار با صفت رحمت، عالم هستی را اداره می کند. قبلاً در توضیح بسمله…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن