سکوت امام

انتظار امام هنگام قرائت سوره حمد توسط ماموم (فتوا)
اصول

انتظار امام هنگام قرائت سوره حمد توسط ماموم (فتوا)

سۆزی میحراب: آیا امام جماعت باید در نمازهای جهری تا تمام شدن فاتحه ی مأمومین، سکوت کند یا می تواند قرائت…
دکمه بازگشت به بالا