شعبان

رویدادهای مهم ماه شعبان
تاریخ

رویدادهای مهم ماه شعبان

گزیده ای از کتاب: (ماذا فی الشعبان؟)✍️تألیف:(سید محمد بن علوی مالکی المکی الحسنی) چه چیزی در ماه شعبان روی داده…
آماده شدن برای استقبال از اوقات ویژه عبادت
خبرها،نظرها

آماده شدن برای استقبال از اوقات ویژه عبادت

أهمیه الاستعداد لإستقبال مواسم الطاعات؛ اهمیت آمادگی برای استقبال از اوقاتی که ویژه بندگی و اطاعت ازخداوندهستند؛ سپاس و ستایش…
دکمه بازگشت به بالا