صفات زن مسلمان

سخنی با خواهران مسلمان
خانواده

سخنی با خواهران مسلمان

خواهر مسلمان ۱– از زیاد پچ پچ کردن و نجواهای بی مورد  بپرهیز؛ چرا که خداوند متعال می فرمایند ”…
دکمه بازگشت به بالا