صفت حب خدا

تحلیل زبان‌شناسی آیات صفات خداوند در قرآن به ویژه صفت «حبّ»پاره دوم و پایانی
عقاید

تحلیل زبان‌شناسی آیات صفات خداوند در قرآن به ویژه صفت «حبّ»پاره دوم و پایانی

بیان عزیزی- دانشجوی ارشد  مفهوم حب خداوند نسبت به بندگان بالاخص از دیدگاه غزالی: حب الهی موضوع مباحثات کلامی بوده…
دکمه بازگشت به بالا