عباسی

داستان امام اوزاعی و حاکم ستمگر عباسی!
تاریخ

داستان امام اوزاعی و حاکم ستمگر عباسی!

داستانی تاریخی و عبرت آموز اوزاعی کیست؟ سفاح بعد از نابود کردن دولت اموی ۳۶ هزار نفر از مسلمانان را…
ده وله تی «دوسته کی» کورد له میژوی ئیسلامدا
تاریخ

ده وله تی «دوسته کی» کورد له میژوی ئیسلامدا

دەوڵەتی دۆستەکی کورد لە مێژووی ئیسلامدا     ئاماژە:  دوای رووخانی دەوڵەتی (ماد) ی کورد بەشێکی زۆر لە خاکی کوردستان بۆ…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن