غزوه تبوک

کجاست آنمردی که دیروز حیثیّت و اعتبار خود را صدقه داد!؟
سیره نبوی

کجاست آنمردی که دیروز حیثیّت و اعتبار خود را صدقه داد!؟

ترجمه: کریم تاران نبرد تبوک نقطه عطفی در غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود ، اگر چه در…
دکمه بازگشت به بالا