غفلت

چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟
تاریخ

چرا دعوتگران از خانوادە و فرزندانشان غافلند؟

اسباب غفلت دعوتگران نسبت بە خانوادە و فرزندان خویش یکی از اسباب ناراحتی و تأسف در خانواده ی دعوتگران این…
نصیحت هایی طلایی به جوانان مسلمان
اندیشه

نصیحت هایی طلایی به جوانان مسلمان

* ۱۰پیام به جوانان  *  مسئله ای که من را وا داشت تا این چند پیام را برای جوانان کشورم…
دکمه بازگشت به بالا