فرزند دلبندم

فرزند دلبندم؛ بشنو از من
تربیت فرزندان

فرزند دلبندم؛ بشنو از من

ای فرزندم نصیحتم را می‌شنوی؟ فرزند عزیزم؛ وقتی که پا به دنیا گذاشتی، خیلی خوشحال شدم. تو را خیلی دوست دارم،…
دکمه بازگشت به بالا