فرزند صالح

پدر و مادرم عامل نفرت من از دین و دینداران!!
تربیت فرزندان

پدر و مادرم عامل نفرت من از دین و دینداران!!

نویسنده : دکتر جاسم المطوع  سخنش رااینگونه آغاز کرد که : از دین و دین داران متنفرم و از نماز…
فرزندانی ناصالح در دامن پدران و مادرانی صالح؛ کدام مقصر است؟!
تربیت فرزندان

فرزندانی ناصالح در دامن پدران و مادرانی صالح؛ کدام مقصر است؟!

پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم مسئولیت تربیت نادرسا فرزندان را بر دوش پدران و مادران گذاشته است…
دکمه بازگشت به بالا