قوم ثمود

اندرزهایی از قوم ثمود
داستان

اندرزهایی از قوم ثمود

قوم «ثمود» این قوم در سرزمینى میان «مدینه» و «شام» به نام وادى القرى، زندگى مى کردند. آئینشان بت پرستى…
عبرت از سرانجام قوم ثمود
اصول

عبرت از سرانجام قوم ثمود

قوم «ثمود» چنان که گفتیم، در سرزمینى میان «مدینه» و «شام» (به نام وادى القرى) زندگى مى کردند، آئینشان بت…
دکمه بازگشت به بالا