لیله القدر. دعای شب قدر. اللهم انک عفو

شب قدر از نگاهی متفاوت!
رمضان

شب قدر از نگاهی متفاوت!

نویسنده: محمد حامدی فلسفه‌ی شب قدر و اینکه آیا شبی خاص بوده یا اینکه می‌تواند هر گونه شبی باشد و…
در «شب قدر» چه گونه با خدا راز و نیاز کنیم؟
اصول

در «شب قدر» چه گونه با خدا راز و نیاز کنیم؟

چه دعاهایی سفارش شده که در شب قدر خوانده شود؟ چه آیات یا سوره هایی مستحب است در شب قدر…
دکمه بازگشت به بالا