مادر نازنین

نامه ای به مادر نازنینم
خانواده

نامه ای به مادر نازنینم

ای مادرم ! قلبی متوجه توست که به خاطر عشقت آب می شود !ونفسی که بلندترین مفهوم وفاداری تورااحاطه می…
دکمه بازگشت به بالا