مامۆستا پارسا

مصاحبه اختصاصی”سۆزی مێحراب” با مامۆستا پارسا از مهاباد
گفتگو

مصاحبه اختصاصی”سۆزی مێحراب” با مامۆستا پارسا از مهاباد

“سۆزی مێحراب” : استاد گرامی، لطفا برای خوانندگان “سۆزی مێحراب” :  مختصری از بیوگرافی خودتان، بگویید ؛ اینکه کی و کجا…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن