مفلس

ورشکسته اُخروی !
سیره نبوی

ورشکسته اُخروی !

ترجمه: رسول رسولی کیا – دانشجوی دکترا پیامبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود نشسته بود و از…
دکمه بازگشت به بالا