نجاشی

تعامل مثبت و متقابل مسیحیان و پیامبر صلی الله علیه و سلم(۲-۲)
تاریخ

تعامل مثبت و متقابل مسیحیان و پیامبر صلی الله علیه و سلم(۲-۲)

۱- نخستین نامه پیامبر به نجاشی    در این میان پیامبر خدا (ص) نامه ای به نجاشی نوشت ودر آن…
تعامل مثبت و متقابل مسیحیان و پیامبر صلی الله علیه و سلم(۲-۱)
تاریخ

تعامل مثبت و متقابل مسیحیان و پیامبر صلی الله علیه و سلم(۲-۱)

یکی از افتخارات اسلام این است که پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم اهل تعامل و مدارا با همه…
تعامل مثبت «اهل کتاب» با پیامبر (ص)
تاریخ

تعامل مثبت «اهل کتاب» با پیامبر (ص)

نمونه های از تعامل مثبت اهل کتاب با پیامبر (ص) ۱- وقه بن نوفل و تبریک رسالت [۱] حضرت خدیجه…
دکمه بازگشت به بالا