نزای شه وانه

نزای شه وانه
تاریخ

نزای شه وانه

  نیـوە شـەوه و وڵات خامــۆش هەمووی بێ‌دەنگ و بەپەرۆش دڵی مـن تینووی نەختـێ ڕووناکییه خوازیاری نووری تۆبه و پەژیوانییه…
دکمه بازگشت به بالا