هدایت قرآن

هدایت قرآنی و مراتب آن
قرآن

هدایت قرآنی و مراتب آن

در حقیقت مسأله هدایت و گمراهی از جانب خداوند متعال برای بندگان، مسأله ایست که درهای قضا و قدر را…
چه کسی از قرآن سود می برد؟
قرآن

چه کسی از قرآن سود می برد؟

قرآن مایه ی هدایت مردم و دلیل و مدرک برایشان است  و وبال و حسرت بر دیگران و دلیل بر…
دکمه بازگشت به بالا