هـەوری ڕەحـمەت

گەواڵــە هـەوری ڕەحـمەت پێشـکەش بە سۆزی میحڕاب
شعر

گەواڵــە هـەوری ڕەحـمەت پێشـکەش بە سۆزی میحڕاب

” گەواڵــە هـەوری ڕەحـمەت ” پێشـکەش بە سۆزی میحڕاب   بیــابانە دڵــم ڕووت و ڕەجـاڵە تەمـە تـارە ژیانـــم ڕاو بەتـاڵـە…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن