ولایت

ولایت یافتن زنان بر مردان و نامزد شدن زنان برای انتخابات مجلس
تاریخ

ولایت یافتن زنان بر مردان و نامزد شدن زنان برای انتخابات مجلس

  بعضی بر ممنوعیت زن از نامزد شدن در انتخابات مجلس به موجب ملازمۀ آن با ولایت زنان بر مردان…
دکمه بازگشت به بالا