پیامبر نافرمان

پیامبر نافرمان!
قرآن

پیامبر نافرمان!

برخی از دشمنان اسلام با فهم ناصواب خود از آیات ابتدایی سوره ی مبارکه ی فتح ، پیامبر(ص) را فردی…
دکمه بازگشت به بالا