کج فهی در قضا و قدر

سایه ی بد فهمی قضا و قدر بر بیماری کرونا
عقاید

سایه ی بد فهمی قضا و قدر بر بیماری کرونا

یوسف سلیمان زاده این روزها یکی از جملاتی که زیاد شنیده می شود این است که : نباید بیماری کرونا…
دکمه بازگشت به بالا