کریم تاران

من زمین را و آنچه که در آن است به تو فروختەام!
تاریخ

من زمین را و آنچه که در آن است به تو فروختەام!

ترجمه: کریم تاران از عادات پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که داستان امت های قبلی را جهت…
مردم آزاری نکنـد!
سیره نبوی

مردم آزاری نکنـد!

مترجـم: کریــم تاران ابوذر غفاری سوالی از پیامبر کرد و گفت: یا رسول الله، بر انجام کاری راهنماییم کن که…
خداوند کارهای بزرگ را دوست دارد!
شخصیت ها

خداوند کارهای بزرگ را دوست دارد!

ترجمه : کریم تاران پیامبر صلی الله علیه و سلّـم شخصیتـی آرام، نرم خو، مهربان و شیرین رفتار بود؛ از…
کجاست آنمردی که دیروز حیثیّت و اعتبار خود را صدقه داد!؟
سیره نبوی

کجاست آنمردی که دیروز حیثیّت و اعتبار خود را صدقه داد!؟

ترجمه: کریم تاران نبرد تبوک نقطه عطفی در غزوات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود ، اگر چه در…
هر کس یک وجب خاک دیگری را به ظلم بستانَد!
اصحاب

هر کس یک وجب خاک دیگری را به ظلم بستانَد!

ترجمە: کریــم تاران سعید بن زید که یکی از عشَرە مبشَّرە است، زمینـی داشت. زنی بەنام ٲروی پیش مروان بن…
من بە دوستیِ موسی از شما شایستەترم !
سیره نبوی

من بە دوستیِ موسی از شما شایستەترم !

ترجمە: کریـم تاران وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم به شهر مدینه آمد، یهودیان شهر را دید که در روز…
هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!
اصحاب

هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!

ترجمە: کریــم تاران فردی نزد ابوذر آمد و در بارەی ایمان از ایشان سوال کرد، کە در جواب آن فرد،…
چە کسی حاضر است جانش را در راه خدا نثار نماید؟!
اندیشه

چە کسی حاضر است جانش را در راه خدا نثار نماید؟!

ترجمه: کریــم تاران عبدالله ابن المبارک در کتاب “الجهاد” روایت می کند: در روز جنگ ٲُحُد هنگامی که دشمن داشت…
مادامی که عجله نکند!
اندیشه

مادامی که عجله نکند!

ترجمه: کریـم تاران پروردگار بندەی سمج و مُصِرّ را دوست دارد، عایشەی مادرمان می فرماید: روزی پیامبر صلی الله علیه…
گفتگوی رمضانی سۆزی میحڕاب با ماموستا عبدالکریم تاران
گفتگو

گفتگوی رمضانی سۆزی میحڕاب با ماموستا عبدالکریم تاران

نظر به اینکه رمضان امسال با همه‌ی سال‌های پیش متفاوت است و مردم مسلمان نسبت به این پدیده دیدگاه و…
دکمه بازگشت به بالا