کلم الناس علی قدر عقولهم

با مردم آنطور که می فهمند سخن بگویید
اندیشه

با مردم آنطور که می فهمند سخن بگویید

  موعظه و دعوت به سوی حق زمانی نتیجه بخش خواهد بود که مردم آنچه را که میگوییم درک کرده…
دکمه بازگشت به بالا