کێ دەیچێنێ؟

کێ دەیچێنێ وکێ دەیخوا؟
کوردی

کێ دەیچێنێ وکێ دەیخوا؟

کۆمەڵگا ،وێنەی گۆمێکی مەندو قووڵ وئارامە کە جێگاو مەکۆی ژیانی هەزاران ئایین ونەتەوە وزمانە. ئەگەرکەسێک به نەگبەتی وجووت مۆری بەردی…
دکمه بازگشت به بالا